Seimineáir Gréasáin

Teagasc agus Foghlaim Traschuraclaim

Sa seimineár gréasáín chuala muid ón Dr Shane Bergin agus ón Dr Marita Kerin le léargais óna gclár Quavers to Quadratics, léargais an Dr Carmel O'Sullivan ó Dhrámaíocht san Oideachas agus samplaí praiticiúla ó fhoireann i bPobalscoil Chionn tSáile faoin gcaoi ina gcuirtear é seo i gcleachtadh.

Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil

Guskey - "Ó theagasc go foghlaim, agus ar ais arís"

Chuir an t-Ollamh Thomas Guskey an seimineár gréasáin seo "Ó theagasc go foghlaim, agus ar ais arís - Ag tabhairt faoin turas foghlama gairmiúla" i láthair ar an 25 Eanáir, 2017. Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil

Oideolaíocht na Matamaitice

Chuir an Dr Aoibhinn  Ní Shúilleabháin, COBÁC agus an tOllamh Alan Schoenfeld, Ollscoil Calfornia, Berkeley an seimineár gréasáin i láthair ar Déardaoin an 20 Deireadh Fómhair 2016. Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil (béarla)

Comhar, leis an Dr Fiona King

Ar 14 Meán Fómhair 2016 chuir an Dr Fiona King ó Institiúid Oideachais OCBÁC seimineár gréasáin i láthair dar teideal Is Fiú an Comhar! Phléigh an Dr King an tábhacht atá le comhar, agus na bacanna atá ar an gcomhar, laistigh den ghairm. Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil (béarla)

Ceannaireacht do Scoileanna Uileghabhálacha

Chuir an Dr Gerry MacRuairc an seimineár gréasáin seo i láthair ar an 18 Bealtaine 2016. Scrúdaigh an plé suimiúil paraiméadair agus teanga na ceannaireachta agus na huileghabhála agus na himpleachtaí a bhíonn ag an obair leis an éagsúlacht ar cheannaireacht scoile. Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil