Reachtaíocht agus Ciorcláin

Tá Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána de dhíth ar mhúinteoirí chun críocha clárúcháin agus fostaíochta.

Clárú

Éilítear go ndéanfar grinnfhiosrúchán ar mhúinteoirí a dhéanann iarratas ar chlárúchán mar chuid den riachtanas a bhaineann le fianaise ar charachtar mar atá leagtha amach in Alt 31(5)(c)(iv) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 agus Alt 8 de Rialachán a hAon de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháín na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla)

Fostaíocht

Tá na riachtanais i ndáil le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána do mhúinteoirí a dhéanann iarratas ar ghrinnfhiosrúchán chun críche fostaíochta leagtha amach i gCiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna 0031/2016 agus 0016/2017.

Meabhrúchán a bhí i gCiorclán 0072/2017 do scoileanna maidir leis an spriocdháta an 31 Nollaig 2017 do ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach na foirne múinteoireachta