Oideolaíocht na Matamaitice

Chuir an Dr Aoibhinn Ní Shúilleabháin, COBÁC agus an tOllamh Alan Schoenfeld, University of California, Berkeley an seimineár gréasáin i láthair, Déardaoin 20 Deireadh Fómhair 2016. Saineolaí is ea an tOllamh Schoenfeld i réimse an fhadhbréitigh agus scrúdaíodh an ghné seo den oideolaíocht trí shamplaí praiticiúla le linn an tseimineáir gréasáin. Tá an sleamhnáin ón gcur i láthair agus an taifeadadh ar an ócáid ar fáil thíos.