Development of My Registration Portal in Irish

Chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta tairseach clárúcháin ar líne ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2021.

Cuimsíonn an tairseach MoChlárú réitigh ceann go ceann i dtaobh próisis chlárúcháin. Níl an tairseach ar líne ar fáil ach i mBéarla amháin faoi láthair. Tá an leagan Gaeilge den tairseach á fhorbairt againn faoi láthair, áfach, agus táimid ag súil go mbeidh sé ar fáil i lár na bliana 2023.

Idir an dá linn,

  • Más mian leat iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán i nGaeilge, déan teagmháil le vettingliaison@teachingcouncil.ie chun cóip den fhoirm BNG1 (leagan Gaeilge) a iarraidh sa phost nó ar ríomhphost. De rogha air sin, is féidir leat cóip den fhoirm BNG1 (leagan Gaeilge) a íoslódáil thíos.

  • Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chlárúchán a athnuachan i nGaeilge, is féidir leat an fhoirm athnuachana Gaeilge a íoslódáil thíos nó is féidir leat do shonraí a chur isteach i nGaeilge ar an taobh Béarla den tairseach Mo Chlárú. 

The Teaching Council introduced an online registration portal in October 2021.

This My Registration portal provides full end-to-end solutions for registration processes. The online portal is currently available in English only. However, we are currently developing the Irish version of the portal which we anticipate will be available in mid-2023.

In the meantime,

  • If you wish to apply for vetting in Irish, please contact vettingliaison@teachingcouncil.ie to request a copy of the NVB1 form (Irish version) by post or by email. Alternatively, you can download a copy of the NVB1 form (Irish version) below.

OR

  • If you wish to apply for renewal of your registration in Irish, you can download the Irish renewal form below or you can input your details in Irish on the English side of the My Registration portal.