Cosán Seminar

Reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta seimineár ar Cosán: An Creatlach Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí san Óstán Gresham ar an 13 Cosán LogoBealtaine 2017. An aidhm a bhain leis an lá ba ea léargas ginearálta maidir le Cosán agus an próiseas forbartha a bhí faoi threoir múínteoiría dhéánfar a bheachtú sna blianta amach romhainn a chur ar fáil do mhúínteoirí. Thug sé deis don Chomhairle freisin eolas a fháil faoi na tacaíochtaí a bheadh ag teastáil ó mhúinteoirí le bheith rannpháirteach sa phróiseas forbartha. D'fhreastail múinteoirí bunscoile, iarbhunscoile agus breisoideachais ón tír ar far ar an ócáid agus chuir siad cuimse aiseolais ar fáil a chuirfidh le pleanáil na Comhairle don phróiseas forbartha, sampla a thugtar thíos:

"I am excited about the potential of this process to enhance the profession and create awareness of the dedication and commitment to excellence of this nation's teachers".

"Very glad I travelled from Cork to the event. Reassured by how the process is developing. Grateful to be consulted yet again by the teaching council throughout all stages of the process. This should truly make it a viable and workable framework for future use by all parties involved".

"Excellent event, great buzz, highlighting what is great about teachers!"

"I assumed the Cosán programme would be laid out clearly at the session. I now understand why that is not the case but I'm still unsure of what the end product will look. Still early days and it will be interesting to see how this works. I'm heartened to see it will not be simply a bureaucratic exercise".

"Cosan is a very exciting departure for Irish Education and could probably have been named Céim or Staighre as it does not represent a flat journey but rather an evolving and developing climb in a teacher's career. It is excellent that teachers will have a say in the design and implementation of this process and I look forward to being part of it. Speakers on the day were inclusive, positive and engaging which gave the day an atmosphere of being part of an important development in the future of Irish education. Ar aghaidh linn!:)"

Moltar do mhúinteoirí, líonraí de mhúinteoirí, nó scoileanna ar mian leo a bheith rannpháirteach sa phróiseas forbartha, nó díreach ar main leo tuilleadh eolais a fháil amach, breathnú ar leathanaigh Cosán de shuíomh gréasáin na Comhairle anseo agus ríomhphost a chur chuig cosan@teachingcouncil.ie.