IFTRA 2016

Ar an 16 & 17 Meitheamh 2016, bhí an Chomhairle Mhúinteoireachta ina hóstach ar comhdháil IFTRA i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ba é théama an chomhdáil ná "Leadership in partnership - the professional role of teachers". D'fhreastail comhaltaí ó Comhairlí Múinteoireachta ón mBreatain Bheag, Albain, An Nua-Shéalainn, an Astáil, Ceanada, Gána agus an Ísiltír. Freisin ag an chomhdháil bhí Ceann de chuid UNESCO, an Tascfhórsa Idirnáisiúnta ar Mhúinteoirí, Stiúrthóir Feidhmiúcháin an NASDTEC, na Stáit Aontaithe agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin AFTRA.

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna, An tUasal Richard Bruton, TD aitheasc ar an gcéad maidin agus thug an tOllamh John Coolhan, Ollamh Emeritus, NUI Maigh Nuad agus an tUasal Harry Cayton ón Údarás um Chaighdeáin Ghairmiúla sa Bhreatain spreagaitheasc freisin.

Íoslódáil an clár anseo (béarla)