2015

Fógra um Chothabháil Riachtanach

Mar gheall ar chothabháil riachtanach, is oth linn a chur in iúl duit nach mbeifear in ann rochtain a dhéanamh ar na seirbhísí th...

8/10/2015

Cuireadh Chuig Cruinnithe Oscailte

Buail le foireann na Comhairle Múinteoireachta – cuireadh chuig cruinnithe oscailte

30/9/2015

Amchlár agus Sceideal Ceardlann FÉILTE

Tá Amchlár agus Sceideal Ceardlann FÉILTE 2015 ar fáil anois le híoslódáil ó leathanach baile FÉILTE 2015

29/9/2015

Cuireadh chun freastal ar chruinnithe oscailte na Comhairle Múinteoireachta

Reáchtálfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta sraith de chruinnithe oscailte I mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna.

29/9/2015

Fógra do Mhúinteoirí Cláraithe

Chlár na Múinteoirí

15/7/2015

Cláraigh mar scoil Droichead, 2015/2016

Tá lúcháir orainn a chur in iúl go bhfuil na scoileanna ar mian leo clárú le Droichead 2015/2016, á nglacadh anois ag an gClár Ná...

15/7/2015

Tuarascáil Eatramhach den Ghrúpa Oibre Teicniúil maidir le Soláthar Múinteoirí

Foilsíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta Tuarascáil Eatramhach den Ghrúpa Oibre Teicniúil maidir le Soláthar Múinteoirí

17/6/2015

Stair agus Struchtúr an Chórais Oideachais in Éirinn - an Chéad Triail Inniúlachta eile

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta Triail Inniúlachta ar Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann a riar faoi dhó s...

5/6/2015

Comhairliúchán ar Cosán, an Dréachtchreatalach um Fhoghlaim Múinteoirí

Mar chuid den dara céim den chomhairliúchán, tá cuireadh á thabhairt againn anois do mhúinteoirí, agus do na páirtithe uile i gcú...

29/5/2015