2016

Tús feidhme le Cuid 5 d'Achtanna na Comhairle Múinteoireachta

Is mian liom a chur in iúl duit gur chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Richard Bruton, T.D., tús feidhme le Cuid...

25/7/2016

Lá Comhfhoghlama Socrúchán Scoile

I dTreoirlínte na Comhairle Múinteoireachta faoi Shocrúchán Scoile cuirtear struchtúr ar fáil do shocrúchán scoile agus tá sé mar...

7/3/2016

Ríomhiris Taighde

San eagrán seo tá achoimrí d'ailt taighde a scríobh múinteoirí do mhúinteoirí. San áireamh sna hábhair a chlúdaítear tá Cuimsiú, ...

12/2/2016

FÉILTE, 1 Deireadh Fómhair 2016

Tá an glaoch oscailte le haghaidh FÉILTE 2016 amuigh anois. Is é an dáta deiridh le hiarratais a fháil 5pm, Dé hAoine, an 4 Márta...

5/2/2016

Lá Foghlama Comhroinnte Dhroichead, 2 Márta 2016, Óstán Citywest, Teach Sagard, Baile Áth...

Tá áthas ar an gComhairle Mhúinteoireachta, i gcomhar leis an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM), an dáta a fhóg...

28/1/2016

Toghcháin na Comhairle Múinteoireachta: Ainmniúcháin d'Iarrthóirí Oscailte

Is féidir le iarrthóirí ainmniúcháin a cuir isteach suas go dti 4:00in ar an 29 Eanáir 2016

8/1/2016