Ticéad do FÉILTE 2016

Is é is FÉILTE ann, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ceiliúradh na múinteoireachta ina gcuirtear obair múínteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadal foghlama nuálacha ar taispeáint.

Beidh FÉILTE ar siúl Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath. Tá níos mo eolas le fáil ar leathnach FÉILTE den suíomh.

Ní féidir freastal ar an ócáid seo ach amháín má bhíónn ticéad agat, agus tá fáilte roimh bhaill den phobal, chomh maith le múinteoirí. Cuirfear gach iarratas a fhaightear faoi 5pm Dé Céadaoin, 7 Meán Fómhair isteach I gcrannchur. Ansin rachfar I dteaghmháilleis na hiarratasóirí trí ríomhphost agus cuirfear in iúl dóibh maidir le leithdháíleadh ticéad.

Déan Iarratas ar Thicéad anseo.