Fógra faoin Ath-ghrinnfhiosrú

Tá an timthriall ath-ghrinnfhiosrúcháin trí bliana do na múinteoirí cláraithe ar fad curtha ar fionraí sealadach de dheasca ghéarchéim COVID-19.  

Múinteoirí a fuair fógra ath-ghrinnfhiosrúcháin agus nach raibh deis acu iarratas ath-ghrinnfhiosrúcháin a dhéanamh, beidh siad in ann a gclárú a athnuachan. 

Leanfar de bheith ag próiseáil iarratais grinnfhiosrúcháin / ath-ghrinnfhiosrúcháin a fhaightear.