Tá ticéid le haghaidh FÉILTE 2021 ar fáil anois

Beidh FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ag dul ar líne ar an 2 Deireadh Fómhair, ó 10am go 4pm. I mbliana, beidh múinteoirí agus gairm na múinteoireachta á gceiliúradh againn faoin téama, An Teagasc a Athrú ó Bhonn i nDomhan Inbhuanaithe. Tá ríméad orainn go mbeidh Roddy Doyle linn beo mar an t-aoichainteoir ar an lá.

Bí rannpháirteach linn ar an 2 Deireadh Fómhair 2021 le haghaidh an imeachta oideachais is mó in Éirinn chun an obair ríthábhachtach agus iontach a dhéanann na múinteoirí gach lá ina gcuid seomraí ranga.

Chun clárú a dhéanamh le haghaidh ticéad, cliceáil anseo (Béarla).