Ábhar Curaclaim (Iar-bhunscoile) Úasdátaithe Meitheamh 2022

Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta riachtanais ábhair curaclaim a fhorbairt le haghaidh na n-ábhar Iar-bhunscoile nua seo, Liotuáinis, Mandairínis (Sínis oifigiúil), Polainnis agus Portaingéilis. Tiocfaidh na riachtanais sin i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2023 d'iarratasóirí a dhéanann iarratas chun clárú leis an gComhairle. Tá na riachtanais i bhfeidhm anois chun críche creidiúnú clár Oideachais Tosaigh Múinteoireachta (OTM). Cliceáil anseo chun na Riachtanais Ábhair Curaclaim (Iar-bhunscoile) uasdátaithe (Béarla) a mbeidh éifeacht leo ón 1 Eanáir 2023 a léamh.

Dáta Foilseacháin: 20 Meitheamh 2022