Athainmniú Rialachán 3

Táimse cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3 (Montessori & Catagóirí Eile). Cad a chiallaíonn an t-athainmniú ar Rialachán 3 domsa?

Fanfaidh múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3 ar an gClár.

Táimse cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3. Cad a tharlóidh mura ndéanaim mo chlárúchán a athnuachan?

Beidh múinteoirí a imíonn ón gClár, agus a bhí cláraithe roimhe faoi Rialachán 3, incháilithe ar iarratas a dhéanamh ar chlárúchán faoi Bhealach 4 dá mba rud é gur ligeadh isteach ar an gclár iad faoi Rialachán 3 de na Rialacháin Clárúcháin 2009.

Táimse cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3. Más mian liom scoileanna a bhogadh cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa?

Tá múinteoirí cláraithe lena n-áirítear múinteoirí cláraithe faoi Rialachán 3, faoi réir ag na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Leanfaidh an cás mar atá, ó tharla nach bhfuil aon tionchar ag na hathruithe sna Rialacháin ar na cúrsaí seo.

Táimse cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3. Más mian liom iarratas a dhéanamh ar ardú céime cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa?

Tá múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3 faoi réir ag na téarmaí agus coinníollacha um ardú céime mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Leanfaidh an cás mar atá, ó tharla nach bhfuil aon tionchar ag na hathruithe sna Rialacháin ar na cúrsaí seo.

Is mac léinn ar chlár leibhéal 8 Montessori mé. Cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa?

Beidh mic léinn atá ag gabháil do chlár leibhéal 8 Montessori faoi láthair incháilithe ar iarratas a dhéanamh ar chlárúchán faoi Bhealach 4 go dtí an 31 Nollaig 2021.

Tá cáilíocht Leibhéal 8 Montessori agam agus b'fhéidir gur mhaith liom clárú  sa todhchaí. Cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa?

Tá múinteoirí Montessori incháilithe ar iarratas a dhéanamh ar chlárúchán faoi Bhealach 4 go dtí an 31 Nollaig 2023. I ndiaidh an dáta sin ní bheidh an bealach ar fáil d'iarrthóirí nua.

Is tuismitheoir mé ar leanbh atá á m(h)úineadh ag múinteoir atá cláraithe faoi Rialachán 3. Cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa agus do mo pháiste?

Is faoi bhainistíocht na scoile atá earcú agus úsáid múinteoirí, i gcomhréir leis na himlitreacha cuí ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Leanfaidh an cás mar atá, ó tharla nach bhfuil aon tionchar ag na hathruithe sna Rialacháin ar na cúrsaí seo.

Is príomhoide scoile mé agus tá cuid de m'fhoireann cláraithe faoi Rialachán 3. Cad a chiallaíonn an t-athrú seo domsa agus do mo scoil?

Coinneoidh múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3 a gclárúcháin. Fanfaidh an fhreagracht as eacrú agus úsáid múinteoirí leis an scoil agus na húdaráis chuí.