Táillí

Déantar táillí a phróiseáil, ar chúiseanna slándála, nuair a fhaightear iarratas. Ní hionann sin áfach agus iarratas a bheith glactha/formheasta.

Is iad seo a leanas na táillí ar féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta a ghearradh, mar atá faofa ag an Aire Oideachais agus Scileanna de réir an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001:

Clárúchán Tosaigh€90
Athnuachan Bhliantúil ar Chlárú€65
Athbhunú ar an gClár€90
Ábhair ar an gClár a fhiosrú nó cóip nó sliocht d'iontráil a fháil

€10 (Féach nóta 1)

Athsholáthar ar Theastas Clárúcháin€15
Litreacha ar Sheasamh Gairmiúil€25

Aitheantas ar Cháilíochtaí

Iarratas tosaigh
Ábhair Bhreise (Iar-bhunoideachas amháin)

€200
€100
Athbhreithniú ar Chinneadh€50 (in-aisíoctha má éiríonn leis)
Athbhreithniú agus creidiúnú ar chláir d’oideachas tosaigh múinteoirí€5,000

Nóta 1 - Ní ghearrtar táille ar bith ar mhúinteoirí a bhíonn ag lorg eolais maidir lena sonraí pearsanta clárúcháin.