Fionnachtana agus Cinntí

Foráiltear le hAlt 46B de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015, go ndéanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí thorthaí agus chinntí ó phainéil Fiosrúcháin an Choiste Araíonachta i ndáil le pionóis, a fhoilsiú ‘i gcás inar deimhin leis an gComhairle gurb é leas an phobail é’. Fanfaidh na sonraí ar an suíomh gréasáin go ceann tréimhsí idir 6 mhí agus 24 mhí ag brath ar leibhéal tromchúise pionóis, más ann dó.

2023

Dáta FoilsitheCláraíDáta Éaga
06 Márta 2023Múinteoir Cláraithe06 Márta 2025
06 Márta 2023Colm McCarthy06 Márta 2025

2022

Date of PublicationRegistrantExpiry Date of Publication Notice
12 Nollaig 2022Múinteoir Cláraithe12 Nollaig 2023
12 Nollaig 2022Múinteoir Cláraithe12 Nollaig 2024
10 Deireadh Fómhair 2022Seamus Walsh 10 Deireadh Fómhair 2024
04 Iúil 2022Múinteoir Cláraithe04 Iúil 2023
7 Márta 2022Daniel Alexandre Daudet 07 Márta 2024 
7 Márta 2022Cian Cooney 07 Márta 2024

2021

Date of PublicationRegistrantExpiry Date of Publication Notice
11 Deireadh Fómhair 2021Fionbar Ó Baoill11 Deireadh Fómhair 2023
11 Deireadh Fómhair 2021Múinteoir Cláraithe11 Deireadh Fómhair 2023