Físeán ó FÉILTE

Feilte highlights 2017FÉILTE 2017

Bhí FÉILTE 2017 ar siúl Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath, le beagnach 1,000 múinteoirí agus ball den phobal i láthair. Rinne Adam Harris óráid oscailte FÉILTE 2017 a sheachadadh agus bhí Joanne O'Riordan i láthair ag an seisiún deireanach.

If féidir le féachaint ar bhuaicphointí an lae anseo.

FÉILTE 2016 HighlightsFÉILTE 2016

Bhí FÉILTE 2016 ar siúl Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath. Anois agus é sa cheathrú bliain, ar an lá cuirtear deis ar fáil do mhúinteoirí a scéalta nuálaíochta a roinnt lena chéile agus leis an bpobal. Bhí meascán de níos mó ná 50 sárthaispeántas agus ceardlann ag FÉILTE ina raibh raon leathan de thionscadail ón earnáil oideachais uile, a thaispeánann an nuálaíocht atá ar siúl sa teagasc agus san fhoghlaim i scoileanna ar fud na tíre. Féach ar bhuaicphointí ón lá anseo.

FÉILTE 2015 HighlightsFÉILTE 2015

Bhí FÉILTE 2015 ar siúl ar an Satharn, 3 Deireadh Fómhair san RDS I mBaile Átha Cliath. Is ócáid I FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ag a ndéantar an mhúinteoireacht a cheiliúradh. Is é téama ócáid na bliana seo " An Teagasc a Chomhroinnt - An Fhoghlaim a Chónascadh". Féach ar bhuaicphointí an lá anseo.

FÉILTE 2014 HighlightsFÉILTE 2014

Ar an Satharn, an 4 Deireadh Fómhair 2014 rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta Lá Domhanda na Múinteoirí de chuid UNESCO a cheiliúradh le FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc. Ba é téama ócáid na bliana seo, "Teagasc a phlé: Ballaí a leagan". Bhí níos mó ná 50 taispeántas agus ceardlann ar siúl ag FÉILTE 2014. Ina measc bhí tionscadail a bhain le gnéithe éagsúla den earnáil oideachais chun léargas a thabhairt ar an nuáil atá ar siúl sa teagasc agus san fhoghlaim i láthair na huaire. Féach ar físeán gairid ina taispeántar roinnt buaicphointí ón lá.

FÉILTE 2013 Highlights FÉILTE 2013

Ba ócáid í FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ag a ndearnadh an mhúinteoireacht a cheiliúradh augs obiar múinteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadail foghlama nuálacha a chur ar taispeáint. Tugadh deis do mhúinteoirí ar an lá sin gníomhú mar threoraithe dá chéile agus cabhrú lena chéile an úsáid is fearr a bhaint as an nuálaíocht ina gcleachtadh gairmiúil féin, ar mhaithe le daltaí agus mic léinn . Féach ar bhuaicphointí ón la anseo.