Fúinn

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla don mhúinteoireacht, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla na gairme a chur chun cinn agus a rialáil. Feidhmíonn sí ar mhaithe le leas an phobail agus ag an am céanna tacaíonn sí agus cuireann sí le caighdeáin na múinteoireachta.

Tugann Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, forbhreathnú ar ról agus obair na Comhairle Múinteoireachta sa físeán seo