Treoir chun iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán nó Ath-ghrinnfhiosrú

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta teagmháil leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar son múinteoirí in Éirinn do nochtuithe ar thaifid choiriúla. Tá an próiseas iarratais don Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar líne anois. Mínítear anseo thíos na céimeanna nach mór d’iarratasóirí a leanúint. Lean gach céim go cúramach d’fhonn a chinntiú go ndéanfar an t-iarratas a phróiseáil go réidh.

Is próiseas iarratais ina bhfuil 2 chéim atá i gceist leis an nGrinnfhiosrúchán.

Athraíonn Céim 1 den phróiseas ag brath an iarratasóir tú le haghaidh clárúcháin nó an múinteoir cláraithe tú cheana féin.