Físeáin agus Seimineár Gréasáin Droichead

Cliceáil thíos chun féachaint ar fhíseáin a bhaineann le gnéithe éagsúla de pholasaí Droichead.

Capture    Conas Foirm D Droichead a líonadh ar líne

 Droichead March 2021   Seimineár Gréasáin Droichead 25 Márta 2021

Ar an 25 Márta 2021, reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta agus an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí seimineár gréasáin beo do MNCanna a bhain céim amach in 2021.

Droichead May 2020 Seimineár Gréasáin Droichead 25 Meitheamh 2020

Ar an 25 Meitheamh 2020, reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta agus an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí seimineár gréasáin beo do MNCanna a bhain céim amach in 2020.

Is féidir teacht ar an mbileog eolais a bhaineann leis an seimineár gréasáin here (Béarla).

 GA_Droichead Live Webinar May 2018 Accordion Header    Seimineár Gréasáin ar Droichead 2ú Bealtaine 2018

Beidh an seimineár gréasáin seo beo anseo an 2 Bealtaine.

Capture    Conas Foirm D Droichead a líonadh ar líne

Droichead video - what is Droichead     Cad í Droichead? 

Droichead Webinar June 2017     Seimineár Gréasáin Droichead 14 Meitheamh 2017

Reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta Seimineár Gréasáin Droichead Dé Céadaoin 14 Meitheamh ar 8p.m. Thug an seimineár gréasáin an deis do mhúinteoirí éisteacht le príomhoide, múinteoir nuacháilithe agus ball d'fhoireann tacaíochta gairmiúla a raibh taithí.

Cliceáil anseo chun féachaint ar fhreagraí na gceisteanna go léir le linn seimineár gréasáin Droichead (béarla). 

Más mian leat clárú le hoiliúint FTG de chuid Droichead a fháil, cliceáil anseo, le do thoil

Droichead Webinar     Seimineár Gréasáin Droichead 25 Bealtaine 2016

Reáchtáladh díospóireacht painéil de shuíomh gréasáin de chuid Droichead Dé Céadaoin 25 Bealtaine 2016, ó 8pm go dtí 9pm. Is é Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta a rinne an cur i láthair. Bhí an díospóireacht painéil ar siúl le Máirín Ní Chéileachair, an Comhordaitheoir Náisiúnta don Chlár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM); dhá phríomhoide i scoileanna de chuid Droichead, agus iar-Mhúinteoir Nuacháilithe a bhí rannpháirteach i bpróiseas Droichead. Tabhair faoi deara go ndéanann an seimineár gréasáin tagairt do scoileanna a bhí rannpháirteach in Droichead le linn thréimhse an chláir phíolótaigh. 

Droichead ebook     Ríomhleabhar Droichead

I ríomhleabhar Droichead tá físeáin ghearra ó phríomhoidí, baill foirne tacaíochta gairmiúla agus múinteoirí nuacháilithe a chuir próiseas Droichead i gcrích. Cliceáil anseo chun éisteacht le guthanna comhghairmithe agus a scéal maidir le Droichead á insint acu. San áireamh sna caibidlí tá: An Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla, Droichead i Scoil Bheag, agus Taisce.

Taisce     Taisce

Mar chuid de phróiseas Droichead, éilítear ar mhúinteoirí nuacháilithe Taisce a choinneáil, ina ndéanann siad machnamh ar a n-aistear gairmiúil. Tá físeán gearr curtha le chéile ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun an próiseas a mhíniú maidir le Taisce a choinneáil. Cliceáil anseo chun breathnú ar an bhfíseán seo.