Taighde (CROÍ)

Comhoibriú agus Taighde don Nuálaíocht Leanúnach (CROÍ)

Croí logo 1Forbraíodh Sraith Taighde CROÍ (Comhoibriú agus Taighde don Nuálaíocht Leanúnach) chun tacú leis an gcultúr den chomhfhoghlaim agus den chleachtas bunaithe ar fhianaise. Clúdaíonn CROÍ réimse leathan acmhainní ar nós leabharlann ar líne, seimineáir ghréasáin, ríomhirisí, scéim maoinithe ar thaighde agus Ag Baint Úsáid as Taighde nuálach sa chuid faoi Ár Scoil

Tá na sonraí iomlána ar fáil thíos.