Creat Tacaíochta Taighde

Tairgeann an Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan tacaíocht do mhúinteoirí agus daoine eile atá i mbun taighde úrnua nó ag féachaint le taighde atá ann cheana féin a chomhroinnt, a shintéisiú nó a chur i bhfeidhm ina gcleachtadh, bídís á dhéanamh ar bhonn neamhspleách nó i gcomhar le daoine eile. Tá an Creat ina chuid dhílis de Shraith Taighde na Comhairle- CROÍ (Taighde igCroílár Teagaisc agus Foghlama), a leagann an-bhéim ar ghníomhaíochtaí taighde chun na naisc idir an taighde, an beartas agus an cleachtadh a neartú, agus ar an gcomhoibriú idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile san oideachas

  • Bronnadh maoiniú ar 33 tionscadal faoin gcéad bhabhta den chreat in 2017.
  • Bronnadh maoiniú ar 18 dtionscadal faoin dara babhta in 2018.
  • Bronnadh maoiniú ar 24 tionscadal faoin tríú babhta in 2019.
  • Bronnadh maoiniú ar 25 tionscadal faoin gceathrú babhta in 2020.
  • Bronnadh maoiniú ar 47 tionscadal faoin chuigiú babhta in 2022. 

Tá tuilleadh eolais maidir leis na babhtaí den chreat roimhe sin ar fáil thíos.