Dátaí na Seimineáir Ghréasáin

Leanann seimineáir ghréasáin na Chomhairle Mhúinteoireachta formáidí éagsúla ó phainéal díospóireachta go cur i láthair ag léachtóirí aoi. Go hiondúil bíonn said ar siúl tráthnóna Dé Ceadaoin ag 8 p.m., agus tá sceideal na seimineár a bheidh ann amach anseo ar fáil thíos. Tá na seimineáir gréasáin ar fad taifeadta agus is féidir leat breathnú ar cinn go dtí seo anseo ar an suíomh gréasáin.

Samhain 2018

7 Samhain, 8.00 - 9.00 p.m. - Ionchuimsiú-do-Chách - Plé painéil maidir le taighde agus cleachtadh a leagfaidh béim ar gach foghlaimeoir a ionchuimsiú.

Nollaig 2018

  • 5 Nollaig, 8.00 - 9.00 p.m. - "Rannpháirtíocht Mac Léinn,", á chur i láthair ag painéal a bheidh ag labhairt thar ceann na n-earnálacha bunoideachais, meánoideachais agus breisoideachais.

Eanáir 2019

  • 16 Eanáir, 8.00-9.00p.m. - Seimineár Gréasáin maidir leis an Sraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) - Machnamh

Feabhra 2019

  • 6 Feabhra, 8.00-9.00 p.m. - "An dátheangachas i Leanaí". Painéalaithe: An tOll. Pádraig Ó Duibhir (DCU), an Dr Francesca La Morgia (TCD), agus an Dr Bozena Dubiel (ITB).

Aibreán 2019

  • 3 Aibreán, 8.00-9.00 p.m. – Seimineár Gréasáin maidir le Leasuithe Curaclaim. 

Bealtaine 2019

  • 15 Bealtaine, 8.00-9.00 p.m. - 'An Teicneolaíocht i gCúrsaí Oideachais'

Samhain 2019 

  • 6 Samhain, 8.00-9.00 p.m. – Seimineár gréasáin Um measúnú.