Ag Tacú le Foghlaim Múinteoirí

Dáta craolta: Dé Céadaoin, an 25 Samhain 2020 ar 4.30pm

Reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta, i gcomhar le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI), seimineár gréasáin ar an 25 Samhain faoin topaic maidir le bheith Ag Tacú le Foghlaim Múinteoirí.

Rinne an plé painéil iniúchadh ar fhoghlaim múinteoirí ó thaobh dearcthaí éagsúla, agus bhí sé ar siúl i gcomhthéacs Cosán, an creat náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí.

Bhí Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ina chathaoirleach ar an bplé seo agus bhí na painéalaithe seo a leanas ann freisin:

  • Catherine Doolan, Stiúrthóir Ionad Oideachais Laoise.
  • Therese Eagers, Múinteoir Iar-bhunscoile, Meánscoil San Raphaela, Baile Átha Cliath.
  • Basma Al Shammari, Scoláire Iar-bhunscoile, Meánscoil San Raphaela, Baile Átha Cliath.
  • Morgan Doran, Príomoide Scoil Náisiúnta an Rois, An Ros, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tá cóip den chur i láthair PowerPoint a úsáideadh don seimineár gréasáin ar fáil le híoslódáil:

Powerpoint don Seiminéar Gréasáin (Béarla).