Múineadh agus Foghlaim Macnamhach

Céad dáta craolach: 16 Eanáir 2019

Reáchtáil an Comhairle Mhúinteoireachta agus an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) comhsheimineár gréasáin faoin teideal Múinteoireacht Mhachnamhach, Foghlaim Mhachnamach: Ag Leanúint den Chomhrá ar an 16 Eanáir 2019 leis an pháinéil seo a leanas:

  • Dr Padraig Kirk (Stiúrthóir, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT), seirbhís tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna do scoileanna, arna bhunú sa bhliain 2013 chun tacú leis na scoileanna an Creat don tSraith Shóisearach a chur i bhfeidhm)
  • An tOllamh (Emerita) Ruth Leitch (Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta, Oideachais agus Obair Shóisialta, Ollscoil na Banríona, Béal Féirste)
  • Bernie Tobin (Leas-Phríomhoide, Scoil Náisiúnta Naomh Eoin Sosicéalaí, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath)
  • Dr Conor Mellon (Múinteoir ar iasacht, ag obair faoi láthair leis an rannóg Foghlaim Múinteoirí agus Taighde sa Chomhairle Mhúinteoireachta) agus
  • Anita McDonald (Múinteoir Iar-bhunoideachais i gColáiste Pobail Bhéal Átha Beithe, Béal Átha Beithe, Co. Mhuineacháin)