Mionteagasc Páirtithe Leasmhara Cosán 2019

Ar an 24 Deireadh Fómhair 2019, chomhoibrigh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Chomhairle Mhúinteoireachta chun raon leathan páirtithe leasmhara in oideachas na hÉireann a thabhairt le chéile chun na deiseanna is féidir le Cosán a thairiscint, agus na bealaí a ailíníonn sé lena chláir oibre, a fhiosrú. Ní mór na leibhéil arda rannpháirtíochta, comhoibrithe agus dearfachachtaí a léirigh gach duine a d’fhreastail i rith an lae a aithint.