Creidiúna do chlár atá ann cheana féin

De ghnáth, maireann creidiúnú cláir ar feadh cúig bliana. Ní mór creidiúnú a dhámhadh arís, nuair a bhíonn an tréimhse sin thart.  

Tionscnóidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an próiseas seo tríd an HEI a chur ar an eolas go bhfuil siad roghnaithe le haghaidh athbhreithniú. Cuirfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta cruinniú faisnéise réamh-chreidiúnaithe ar bhun idir an HEI agus Foireann na Comhairle chun an próiseas athbhreithnithe a phlé.

D’fhéadfadh sé go dtabharfaí faoi athbhreithniú téamach ar chlár atá ann cheana féin (de rogha na Comhairle Múinteoireachta). D’fhéadfadh athbhreithniú téamach díriú ar réimsí sonracha, ag tógáil tosaíochtaí beartais náisiúnta, athruithe ar dhearadh cláir nó athbhreithnithe inmheánacha ar chlár a thabhairt san áireamh, tionchar a bheith acu ar ghné den chlár.