Cláir Nua

Beidh cláir nua faoi réir “Athbhreithniú Ginearálta” a chiallaíonn go ndéanfar athbhreithniú ar gach gné den chlár.

Clár Nua

 

Cuirfidh soláthróir an Chomhairle Mhúinteoireachta ar an eolas maidir le tabhairt isteach beartaithe clár nua.  Tabharfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta comhairle maidir leis na chéad chéimeanna eile atá le glacadh.

Tabharfaidh an cinneadh maidir le cibé ar chóir HEI a spreagadh leanúint ar aghaidh le pleanáil cláir atá níos mionsonraithe agus pro forma a chur faoi bhráid, raon cúrsaí san áireamh, lena n-áirítear, saincheisteanna maidir le soláthar.

Beidh cláir nua faoi réir ag “Athbhreithniú Ginearálta” a chiallaíonn go ndéanfar athbhreithniú ar gach gné den chlár.