Tuairisc Creidiúnaithe Breisoideachas

Ollscoil Chathair BÁC

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)

Creidiúnaithe: 27-Bea-13

Tuairisc

Institiúid Oideachais Marino

 • Professional Diploma in Education (Further Education)

Report 

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa Bhreisoideachas

Creidiúnaithe: Bea-12

Tuairisc

 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bhreisoideachas)

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

Ollscoil Mhá Nuad

 • Ard-Dioplóma sa Bhreisoideachas

Creidiúnaithe: 17-MF-12

Tuairisc

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

 • Máistir Ealaíon sna hEalaín Phobalghníomhach: (Oideachas Aosach agus Oideachas Phobal)

Creidiúnaithe: DF-13

Tuairisc

 • Dioplóma Iarchéime Ealaíon i Cleachtadh Oideachasúil, i Múineadh Breisoideachais 

Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa Teagasc roimhe seo 

Creidiúnaithe: 11-Mei-12

Tuairisc

Ollscoil na Gaillimhe (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh roimhe seo)

 • Dioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)

Creidiúnaithe: 26-Már-12

Tuairisc

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

 • Baitsiléir Ealaín sa Mhúinteoireacht i mBreisoideachas agus Oideachas Aosach

Creidiúnaithe: 12-Mei-12

Tuairisc

 • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)

Creidiúnaithe: 12-Mei-12

Tuairisc

 • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)

Creidiúnaithe: 12-Mei-12

Tuairisc