Tuairisc Creidiúnaithe Iar-bhunscoile

Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Mhaigh Eo san áireamh)

 • Baitsiléir san Oideachas, Ealaín, Dearaidh agus Grafaic

Creidiúnaithe: 11-DF-21

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)

Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta roimhe seo 

Creidiúnaithe: 03-Már-14: Tuairisc 

Ollscoil Chathair BÁC

 • Baitsiléir san Oideachas, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Graphaic 

(ar fáil i gcomhpháirt le Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne) 

Creidiúnaithe: 08-Sam-22

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Gaeilge agus Fraincis, Spáinnis nó Gearmáinis)

Creidiúnaithe: 01-Iúil-19

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta

Creidiúnaithe: 17-Nol-13

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Bitheolaíocht

Creidiúnaithe: 17-Nol-13

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamitic

Creidiúnaithe: 17-Nol-13

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla

Creidiúnaithe: 03-Már-14

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Stair

Creidiúnaithe: 03-Már-14

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Cheol

Creidiúnaithe: 03-Már-14

Tuairisc

Máistir Gairmiúil san Oideachas

Creidiúnaithe: 12-Bea-14

Tuairisc

Athbreithnithe: 01-Aib-16

Coláiste Hibernia

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile

Creidiúnaithe 14-Aib-23: Tuairisc

Creidiúnaithe 01-Aib-16: Tuairisc 

Creidiúnaithe 26-Bea-14: Tuairisc

Coláiste Mhuire gan Smál (Coláiste Phádraig, Durlas)

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Matamaitic

Creidiúnaithe: Már-21

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Matamaitic agus Gaeilge 

Creidiúnaithe: 09-Már-20

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach

Creidiúnaithe:17-Nol-12

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó

Creidiúnaithe:17-Nol-12

Tuairisc

Ollscoil Mhá Nuad

 • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas & Máisitir Gairmiúil san Oideachas 

Creidiúnaithe: 13-MF-22

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta

Creidiúnaithe:17-Nol-12

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

Athbreithnithe: 13-MF-22: Report

Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

 • BA (Comhchéim Onórach) sa Mhínealaín agus san Oideachas agus BA (Comhchéim Onórach) sa Dearadh agus san Oideachas

Creidiúnaithe: 12-Bea-14

Tuairisc

 • Baitsiléir Ealaíon (comhcéim onóracha) i Dearadh agus Oideachas 

Creidiúnaithe: 12-Bea-14

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

Creidiúnaithe: 26-Bea-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn:01-Aib-16

Coláiste San Aingeal, Sligeach

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)

Creidiúnaithe: 14-Már-22

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas Eacnamaíocht Bhaile 

Creidiúnaithe: 14-Már-22

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)

Creidiúnaithe: 14-Már-22

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)

Creidiúnaithe: 14-Már-22

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)

Creidiúnaithe: Bea-15

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)

Creidiúnaithe: Bea-15 

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)

Creidiúnaithe: Bea-15 

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)

Creidiúnaithe: Bea-15

Tuairisc

Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne (Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh san áireamh)

 • Baitsiléir Oideachais Ealaín & Dearadh

Creidiúnaithe: 14-Nol-20

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

Creidiúnaithe: 7-Iúil-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath

 • Baitsiléir in Oideachas an Cheoil

Creidiúnaithe: 17-Nol-13

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas

Creidiúnaithe: Nol-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh (Coláiste Ealaíne agus Dearaidh Crawford/IT Chorcaí/MTU san áireamh)

 • Baitsiléir Oideachais sa Corpoideachais, Staidéir Spóirt agus Ealaíne 

Baitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais roimhe seo

Creidiúnaithe: 07-Iúil-14

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

 • Baitsiléir Oideachas Gaeilge le teanga eile nó Matamaitic 

Creidiúnaithe: 12-DF-20

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 • Baitsiléir Oideachas san Oideachas, Gaeilge & Nuatheanga

Creidiúnaithe: 16-Bea-22

Tuairisc

 • BSC sa Matamaitic & MSC sa Matamaitic & Oideachas Eolaíochta: Ríomheolaíocht 

Creidiúnaithe: 07-Már-22

Tuairisc

Tuairisc Deireannach 

 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic 

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht - Matamaitic

Creidiúnaithe:17-Nol-12

Tuairisc

 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic - Matamaitic

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic - Matamaitic

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas

Creidiúnaithe: 14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

Ollscoil na Gaillimhe (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh roimhe seo)

 • Baitsiléir san Oideachas (Ríomheolaíocht agus Staidéar Matamaitic)

Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc

Creidiúnaithe: 01-Iúil-19: Tuairisc

Tuairisc ar dul chun cinn: 11-DF-21

 • Baitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas

Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc

Creidiúnaithe: 17-Nol-12

Tuairisc

 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Béarla)

Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc

Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistreacht Gairmiúil san Oideachas (Gaeilge)

Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc (Gaeilge)

                                           Tuairisc (Béarla)

Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

Ollscoil Luimnigh

 • Baitsiléir Eolaíochta le Matamaitic agus Ríomheolaíocht 

Creidiúnaithe: Tuairisc

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas Teangacha 

Creidiúnaithe: 12-DF-20 

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas (le Béarla, Gaeilge, Tíreolaíocht nó Mata)

Creidiúnaithe: 20-Aib-15

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic nó Fisic nó Eolaíocht Talmhaíochta)

Creidiúnaithe: 20-Aib-15

Tuairisc

 • Baitsiléir Eolaíochta (Oideachas) sa Chorpoideachas le Ceimic agus Fisic

Creidiúnaithe: 20-Aib-15

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas i Grafaic agus Teicneolaíocht Foirgníocht

Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Ailtireachta roimhe seo 

Creidiúnaithe: 15-Nol-14

Tuairisc

 • Baitsiléir san Oideachas in Innealtóireacht Grafaic agus Teicneolaíocht

Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Innealtóireachta roimhe seo

Creidiúnaithe: 15-Nol-14

Tuairisc

 • Máistreacht san Oideachas (Gnó)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistreacht san Oideachas (Teangacha)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistreacht san Oideachas (Ceol)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16 

 • Máistreacht san Oideachas (Corpoideachas)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16

 • Máistreacht san Oideachas (Matamaitic)

Creidiúnaithe: 06-DF-14

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16