Lainseáil  Babhta a den

Scéim Sparánachta Taighde  


An bhfuil topaic oideachais agat ar mhaith leat imscrúdú a dhéanamh uirthi?

An raibh a fhios agat go bhfuil maoiniú á chur ar fáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta do mhúinteoirí atá i mbun taighde nua?

€50,000 san iomlán curtha ar fáil do thionscadail faoin scéim seo agus táthar ag glacadh le hiarratais anois go dtí 3pm, Déardaoin, an 19 Eanáir 2023.

fáilte roimh mhúinteoirí iarratais a dhéanamh!  

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil ar cheann amháin de na trí tháb thíos:   

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 The Teaching Council, Block A, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ireland, W23 Y7X0

e: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Teaching Council Privacy Policy