Físeán ó Droichead

Droichead video - what is Droichead Cad é Droichead

Droichead eBook Welcome Físeán r-leabhar Droichead

Principals Teachers PST - our storiesPríomhoidí, FTG, MNC- féach ar á scéalta

Maidir le príomhoidí, cuireann an próiseas struchtúr ar fáil don ionduchtú, próiseas atá bunaithe ar chomhráite gairmiúla agus ar an gcaidreamh gairmiúil, agus béim ar leith ar an múinteoireacht agus ar an bhfoghlaim ar fud na scoile.

Déanann comhaltaí den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla meantóireacht ar na múinteoirí nuacháilithe, trí thacaíocht a thabhairt dóibh ar a leanúntas san fhoghlaim ghairmiúil, i ngach comhthéacs scoile ar leith. Is cuid lárnach den phróiseas é tacaíocht a lorg agus ceisteanna a chur.

Breathnaigh físeán ina dtugann comhalta den FTG i scoil Droichead cur síos ar na buntáistí do na múinteoirí ar fad i scoil.